SP jongeren kraken Vlaardingse woningen

yoc had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Vandaag hebben jongeren op initiatief van de SP in Vlaardingen enkele huizen gekraakt. Dat meldt de partij op haar website. Zij doen dit uit protest tegen de leegstand en sloop van goedkopere woningen in een tijd waarin er grote woningnood heerst.

Van de 2300 woningen in de Vlaardingse wijk Babberspolder Oost worden er gefaseerd 1400 huurwoningen gesloopt. De sloop heeft voor grote onrust gezorgd onder de bewoners van de wijk. Zij moeten noodgedwongen de wijk en zelfs de stad verlaten.

Volgens SP-Kamerlid Piet de Ruiter staan er in Nederland bijna 14.000 huurhuizen leeg. Ook blijft de bouw van nieuwe huizen achter. In 2003 zullen er maar 66.000 woningen worden opgeleverd, waardoor de wachttijden nog verder zullen stijgen. Hij komt met een plan die leegstand in tijden van woningnood tegengaat.