Zalm: Integratiebeleid is mislukt

VVD-leider Zalm heeft vanmiddag bij de officiële start van de VVD-verkiezingscampagne gezegd dat het integratiebeleid in Nederland de afgelopen 30-jaar mislukt is. Volgens Zalm is gebleken is dat integreren met behoud van een eigen identiteit voor nieuwkomers nooit heeft gewerkt. "Allochtonen zijn oververtegenwoordigd in uitkeringen en gevangenissen en blijf-van-mijn-lijf-huizen. Nieuwkomers die wel geïntegreerd zijn, hebben dat eerder ondanks dan dankzij het Nederlandse beleid bereikt."

Zalm wees erop dat in de grondwet vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst zijn opgenomen, maar dat dat geen vrijbrief is voor beledigingen of discriminatie. "Een beroep op de bijbel, de koran of welk heilig schrift dan ook, geeft niet het recht tot discriminatie. Alle mensen zijn gelijkwaardig."

Stoppen regelgeving bedrijfsleven

Ook zei Zalm dat dat de overheid moet stoppen ''met het bedrijfsleven voor de voeten te lopen''. Er moet een einde komen aan de regelzucht vanuit Den Haag volgens Zalm. Dat zou een besparing opleveren van 2 miljard euro.

Verder vindt Zalm dat het CDA nu eens openheid moet geven over haar financiële agenda.