Inhumane ondervragingstechnieken door CIA

wildhagen had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De CIA hanteert inhumane ondervragingstechnieken in de strijd tegen terrorisme, dit meldde The Washington Post donderdag.

Soms moeten de verdachten urenlang in ongemakkelijk houdingen zitten of wordt hen slaap onthouden. Lage 'pionnen' van Al-Queda en de de Taliban die niet meewerken worden zelfs uitgeleverd aan buitenlandse diensten, diensten die niet bekend staat om hun zachtzinnigheid

"Als je niet zo af en toe de rechten van mensen schendt verlies je waarschijnlijk je baan", aldus een functionaris die toezicht hield op het gevangennemen en overbrengen van verdachten.

De krant baseert hun schrijven op ondervragingen van inlichtingenfunctionarissen. Bijna alle ondervraagden verdedigden in sommige gevallen het gebruik van geweld.