Vloek Toetanchamon niet bewezen

Bestaat er nu wel zoiets als 'de vloek van Toetanchamon' of niet? Men wist het niet. Een Australische wetenschapper besloot er onderzoek naar te doen en ontdekte dat iedereen die bij de opening van het graf van Egyptische Farao aanwezig was, een respectabele leeftijd heeft bereikt.

Het graf van Farao Toetanchamon werd in 1922 ontdekt door archeoloog Howard Carter en Lord Carnarvon. Bij de opening in 1923 bleek dat de tombe vrijwel ongeschonden was en vol met kostbare voorwerpen lag. Toen Lord Carnarvon kort na de opening plotseling overleed aan een steek van een mug, begonnen de geruchten over een vloek. Volgens de legende zou het ook met de rest van de aanwezigen niet goed aflopen.

Het onderzoek van wetenschapper Mark Nelson wijst echter uit dat overige vijfentwintig westerlingen die er in 1923 bij waren, allemaal gemiddeld een leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt. Personen die niet bij de opening waren werden ongeveer vijfenzeventig jaar. Een klein verschil. Maar niet voldoende om het bestaan van de vloek hard te maken.