Programma LijstRatelband.nl bekend

De partij van Emile Ratelband, LijstRatelband.nl, heeft in een persconferentie gisteren haar programma bekend gemaakt. Sinds vandaag is het programma te lezen op de website van de partij.

Het unieke aan het programma van LijstRatelband.nl is dat het slechts 'een eerste aanzet' is, 'om te komen tot steeds nieuwe en steeds meer uitgewerkte standpunten'. Een veranderlijk programma dus. Ratelband bestrijdt met zijn partij de ambtenarij en ongebreidelde regelzucht:

"Je hoort wel eens dat men in dit land een vergunning nodig heeft om een vergunning aan te vragen hetgeen uiteraard lichtelijk overdreven is, maar toch. Ook de ongebreidelde regelzucht met de daarbij behorende ambtenarij en controle dient bestreden te worden.

Wij hebben een ideaalbeeld hoe ons land er over 30 jaar uit zou moeten zien. Dat ideaalbeeld is een denkrichting en kan worden bijgesteld door iedereen die aan onze beweging wil meedoen. De burgers van dit land moeten volop betrokken zijn bij de politieke besluitvorming op alle niveaus om verder vorm te geven aan hun eigen leven en ons land. Onze beweging is een platform om dat mogelijk te maken."


Het complete partijprogramma is hier na te lezen.