Bomhoff schendt ambtsgeheim in boek

Michel van Bergen, qltel, Boogey55, MREn en jwn hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

In zijn boek 'Blinde ambitie', dat gaat over de 87 dagen dat Bomhoff in de Nederlandse politiek zat, citeert de ex-LPF-minister van Volksgezondheid uit diverse vertrouwelijke kabinetsvergaderingen. Dit is strafbaar, want Bomhoff schendt zo het ambtsgeheim.

Het ministerie van Algemene Zaken beraadt zich op het ondernemen van juridische stappen tegen Bomhoff. Het Wetboek van Strafrecht vermeldt dat als schending van het ambtsgeheim tot schade aan het belang van de staat leidt, een maximale gevangenisstraf van zes jaar mogelijk is.

Bomhoff beschrijft in zijn boek de discussies over de verdeling van de radiofrequenties en de uitbreiding van de EU. Zo citeert hij uit een gesprek tussen premier Balkenende en minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) en de Duitse bondskanselier Schröder. Schröder zei, zo citeert Bomhoff: "Als Nederland dwarsligt over de toelating van Polen, kijken we jullie honderd jaar niet meer aan."

Hierop zou VVD-minister Hoogervorst woedend zijn geworden. Bomhoff citeert: "Dat is toch een schande. Hoe durft die Schröder dat te zeggen. De Duitsers zijn wel de laatsten die zoiets in hun mond mogen nemen."

Overigens is Bomhoff sowieso slecht te spreken over de discussies in de ministerraad. Hij schrijft in zijn boek dat ze oppervlakkig zijn en dat ze vaak gebaseerd zijn op slechte informatie van ambtenaren.