Normen en waarden debat rommelig

Op dit moment voert de Tweede Kamer het debat over normen en waarden. Wie de moeite neemt het te volgen (via Nederland 2) merkt dat een algemene visie van de politieke partijen hierop ontbreekt; kernachtig samengevat door D66-leider Thom De Graaf die constateerde dat iedereen iets anders bedoelt als hij het over normen en waarden heeft.

VVD-leider Gerrit Zalm pleitte voor meer respect voor artikel één in de Grondwet, dat discriminatie verbiedt. Hij erkende dat dit op gespannen voet staat met andere Grondwetartikelen, zoals vrijheid van Godsdienst. Wetten noemde hij 'gestolde normen' en een beroep op religie mag zich niet aan de wet ontrekken. Hij kritiseerde rechterlijke uitspraken op dit vlak, bijvoorbeeld over imam El Moumni, die vrijgesproken werd van het discrimineren van homoseksuelen.

De SGP en de ChristenUnie stelden bijbelse normen en waarden voorop in de discussie. CDA-Kamerlid Rietkerk verwees naar het "ethisch reveil" van oud-CDA-leider Van Agt en stelt het gezin centraal.

De PvdA trok de discussie meer naar het vlak van de veiligheid in openbare ruimten, en vindt meer toezicht een betere manier om normen en waarden te handhaven dan een oproep daartoe van de premier. Het kabinet zou burgers verder moeten aansporen elkaar aan te spreken op moreel verwerpelijk gedrag en het onderwijs moet een verlengstuk van de opvoeding zijn.
GroenLinks en de SP stelde daarop dat de PvdA zelf mede verantwoordelijk is voor het klimaat van toegenomen onveiligheid door maatregelen uit het verleden, wat D66-leider Thom De Graaf deed verzuchtten dat de discussie ontaardt in partij politiek. Zo wil de SP van het kabinet weten wat de waarden zijn achter de "a-sociale WAO-plannen".

GroenLinks wees erop dat het Kabinet zelf ook nogal ruim met normen en waarden omgaat, doelend op ondermeer ex-minister Heinsbroek en minister Nawijn.

De LPF kwam met een citaat van Pim Fortuyn uit zijn boek De Verweesde samenleving waarin de rol van de geëmancipeerde burger in de samenleving centraal stond met betrekking tot de veranderende normen en waarden. De LPF vindt dat je in principe alles zou moeten kunnen zeggen, maar dat het aan een rechter is om te bepalen hoever je daarin kan gaan.

Al met al hadden de fracties grote moeite met het begrenzen van het debat. Zalm vond dat het debat beperkt moet blijven tot 'leefregels waar iedereen in Nederland zich aan moet houden'. De discussie verbreden tot bijvoorbeeld de wachtlijsten, vindt hij weinig zinvol. Rouvoet van de ChristenUnie daarentegen wil juist niet dat het normen-en-waarden-debat alleen gaat over hoe mensen zich in de maatschappij moeten gedragen.