LPF-voorzitter Maas is ''links gezeik'' zat

nyrem had ons via de newssubmit het volgende te melden:

LPF-partijvoorzitter Ed Maas heeft het een beetje gehad met het gesteggel en het gezeur van andere partijen over de LPF en met name de wijze waarop de partij aan haar geld voor de verkiezingscampagne komt.

Gisteren maakte GroenLinks-leider Femke Halsema bekend dat de herkomst van het LPF-campagnebudget volgens haar "volstrekt onduidelijk" is en bedreigend voor de gezonde politieke verhoudingen. En vice-premier Johan Remkes, die vrijdag een overleg met de partij-voorzitters voerde, beklaagde zich erover dat LPF-voorzitter Maas afwezig was. Dit terwijl met name de partijgiften aan de LPF onderwerp van gesprek waren.

Volgens Maas is Remkes echter een 'verdraaier'. Maas zegt zich ruim van tevoren 'met een keurige brief' te hebben afgemeld voor het voorzittersoverleg.

Maas zegt dat de LPF één miljoen in kas heeft. Maar hij vindt hij het vreemd dat niemand van de linkse partijen zich afvraagt hoe de SP aan een zelfde bedrag voor een campagne komt, maar alleen de LPF in een kwaad daglicht wordt gesteld. "Allemaal linkse vuilsprekerij. Ze moeten maar eens ophouden met dat gezeur", stelt Maas.

Over van wie het geld afkomstig is wil hij niet zeggen. "Gewoon van leden, donateurs en sympathisanten. Wat maakt het nou uit wie die mensen zijn? Zolang er geen regelgeving is die verplicht stelt dat bekend te maken, heb ik helemaal geen zin om dat te vertellen".