LPF vindt dat Marijnissen ''effe moet dimme''

GrijzeDakDuif had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Afgelopen week diende Jan Marijnissen van de SP een motie van wantrouwen in tegen LPF-minister Nawijn omdat deze op een LPF-congres gesproken had over 'rituelen' waar het de werkwijze van de Tweede Kamer betrof.

In een persbericht op de website van de Lijst Pim Fortuyn confronteert de LPF Jan Marijnissen nu met één van zijn eigen publicaties uit het verleden.

In deze publicatie, genaamd "Effe Dimmen", noemt Jan Marijnissen de Tweede Kamer "een 'geestelijk' strafkamp'' en de debatten die er worden gevoerd "schijnvertoningen en rituelen".

De LPF schrijft dat Jan Marijnissen zich de titel waaronder deze publicatie werd gedaan: "Effe Dimmen", ernstig zou moeten aantrekken.

Marijnissen gebruikte de term ''effe dimme'' jaren geleden al in een debat in de Tweede Kamer tegen toen vice-Kamervoorzitter Weisglas. Die onderbrak Marijnissen tijdens een debat, waarop de SP-leider zei: ''effe dimme meneer de voorzitter''. Weisglas vroeg hierop tot tweemaal toe aan Marijnissen of hij die woorden terug wilde nemen. Dat weigerde Marijnissen waarna hij toch nog een vraag mocht stellen.

-
Effe dimmen publicatie op JanMarijnissen.nl