Boete voor raadslid ChristenUnie

MrRinuxs had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een raadslid van de ChristenUnie in Oudewater is veroordeeld wegens het ronselen van stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart. Hij kreeg een geldboete opgelegd van 450 euro.

Bij de verkiezingen haalde de partij met één stem verschil een extra zetel. Dat kwam volgens de rechter doordat het raadslid stemkaarten heeft opgehaald bij de kiezers thuis. Hij maakte een algemeen praatje, ging over op de verkiezingen en bood aan voor de mensen te stemmen. En dat is volgens de Kieswet verboden.

Op de kaarten vulden de kiezers geen naam van de gemachtigde in, maar zetten zij wel hun handtekening. Hierdoor kon het raadslid de machtigingen uitdelen onder familieleden in Oudewater. Eén familielid kwam zelfs met vijf volmachten bij het stembureau.

Het raadslid zelf was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. "Het zijn allemaal mensen van wie ik zeker weet dat ze op mij zouden stemmen. ik heb het gedaan uit de goedheid van mijn hart." Hij heeft echter geluk gehad; door de officier van justitie was er 2500 euro boete geëist.