LPF wil herinvoering bedelverbod

Bhouse en Boogey55 hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Lijst Pim Fortuyn wil het verbod op bedelen opnieuw invoeren. De partij wil het onderwerp weer laten opnemen in het Wetboek van Strafrecht. In 2000 werd bedelen uit het wetboek gehaald omdat het geen maatschappelijk probleem meer zou vormen.

Volgens de LPF is bedelen wel degelijk een probleem. Bedelaars worden steeds agressiever en zorgen steeds vaker voor overlast. De partij vindt dat bedelen in Nederland in principe niet hoeft, doordat iedereen met een postadres een uitkering aan kan vragen.

De partij wil een taakstraf op het bedelen. Na uitvoering van de straf moet de 'bedelaar' hulp krijgen bij het aanvragen van een uitkering. Illegale bedelaars moeten na de straf meteen het land worden uitgezet, aldus de LPF.