Reactie SP op 'verbieden van benzine'

GREENSKiN had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Afgelopen maandag is in een aantal dagbladen een bericht met de kop 'Marijnissen wil benzine verbieden' verschenen. Dit naar aanleiding van een interview met het tijdschrift Natuur en Milieu. Jan Marijnissen heeft vandaag op de website van de SP gereageerd op de volgens hem foute weergave van het interview:

"... Het interview is niet vooraf door mij nagekeken. Vervelend, want dan had het misverstand dat nu is ontstaan voorkomen kunnen worden. De auteur van het stuk in Natuur en Milieu heeft abusievelijk ideeën over de lange termijnoplossingen voor de mobiliteit, milieuvervuiling en de files vermengd met onze concrete plannen voor de nabije toekomst. (...)

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar revolutionaire veranderingen in het vervoer en het gebruik van alternatieve brandstoffen. De SP is daar een groot voorstander van. Zo zou er gedacht kunnen worden aan een combinatie van de voordelen van het particulier vervoer (privacy) en collectief vervoer (lage kosten en minder vervuiling), ook zou er gedacht kunnen worden aan elektriciteit als energiebron. Als dit soort alternatieven uitontwikkeld zijn tot volwaardige alternatieven is er geen reden meer de fossiele brandstoffen te gebruiken. Als geschreven wordt 'Marijnissen wil benzine, diesel en steenkool verbieden' suggereert dit echter geheel iets anders. (...)

Het energiebeleid moet erop gericht zijn het gebruik van fossiele brandstoffen structureel te verminderen. In hun reacties op het bericht geven de Bovag, ANWB en Shell overigens aan dat zij het lange-termijnstreven naar een wereld zonder onnodige vervuiling met ons delen..."

De complete tekst is hier te vinden.