''Opsporen wietkwekers vanuit lucht niet legaal''

Advocaat Bob Kaarls vindt dat de politie geen helikopters meer mag inzetten om met warmtedetectieapparatuur hennepkwekerijen op te sporen. Met die speciale apparatuur kan de politie warmtelampen opsporen die nodig zijn bij het kweken van grote hoeveelheden wiet. Volgens de advocaat is deze werkwijze onwettig en schendt het de privacy.

Afgelopen vrijdag betoogde Kaarls dit voor het Haagse gerechtshof. Daar diende het hoger beroep van een kamper (bewoner van een woonwagenkamp), die door zo'n helikoptercontrole tegen de welbekende lamp was gelopen. De advocaat pleitte dan ook voor niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Bij de verdachte werd vorig jaar een inval gedaan nadat uit warmtemetingen uit een helikopter was gebleken dat hij in zijn twee schuurtjes aan de Viaductweg in Den Haag wietplanten teelde - de politie trof er 580 aan. Er werden op het kamp nog negentien arrestaties verricht.

Volgens het OM is het controleren op warmte uit schuurtjes en loodsen een 'eenvoudig controlemiddel', en geen opsporingsmethode waarvoor vooraf toestemming van justitie nodig is. Kaarls bestrijdt dit: Het scannen van een hele woonwijk is volgens hem een 'buitenproportionele maatregel' en alleen toegestaan indien opsporingsambtenaren beschikken over een machtiging van de rechter-commissaris.

Over veertien dagen volgt de uitspraak.