Banen in IT sector nemen dramatisch af

Het ziet er slecht uit voor mensen die een opleiding in de Informatie Technologie sector willen volgen of aan het volgen zijn.

Uit onderzoek van informatieleverancier Marketons is gebleken dat de werkgelegenheid in 2002 in de IT-sector met 23.000 arbeidsplaatsen 12 procent gedaald is. Tevens zal de werkgelegenheid in de computerbrache ook de komende drie jaar substantieel in omvang teruglopen. "In de de komende drie jaar zullen nog eens 23.000 arbeidsplaatsen extra verdwijnen", aldus Willem Veldkamp, directeur van Marketons.

Volgens de onderzoekers zal de omzet op de it-markt dit jaar met 5 procent dalen, naar een totaal van ruim 14 miljard euro. Bij dit cijfer zijn telecommunicatie en industriële automatisering en micro-elektronica niet meegerekend.

"Als je de hele ict-sector in beschouwing neemt, zou het aantal ontslagen nog hoger uitvallen. Het verlies aan arbeidsplaatsen bij de bedrijven als KPN hebben we nu niet meegeteld", aldus Veldkamp.

Het aantal faillisementen in de IT-sector zal dit jaar uitkomen op 550 tot 600, wat 35 tot 40 procent meer is dan vorig jaar. Ook voor de komende jaren verwacht Marketons geen verbetering.

De oorzaak is volgens Marketons te wijten aan het feit dat de enorme groei van de IT-markt sinds 1990 grotendeels bepaald werd door de sterke groei van het aantal eindgebruikers.

Veldkamp zegt: "Tot het begin van de jaren negentig zag je dat de bestedingen per eindgebruiker daalden. Vanaf dat moment is dat bedrag ruwweg gelijk gebleven. De it-sector kon echter toch groeien, doordat het aantal werknemers fors toenam. Onder meer door de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen.". Hierop vervolgt hij: "Alleen al om demografische reden zal het aantal eindgebruikers de komende jaren nauwelijks kunnen groeien waardoor een min of meer automatische verdere groei van de it-sector is uitgesloten."