Risico instorting internet wordt groter

PatricQ had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een drietal Amerikaanse wetenschappers van de Ohio State University hebben onder leiding van Tony Grubesic (University of Cincinnati) aangetoond dat het risico van een ineenstorting van het internet gestegen is.

Gesimuleerde aanvallen op belangrijke knooppunten van het internet (hubs) hebben aangetoond hoe kwetsbaar het web is tijdens rampen of terroristische aanvallen. De virtuele aanvallen tonen aan dat, wanneer er een grote hub wegvalt, het internet in grote steden zal blijven werken maar compleet afgesloten wordt voor kleinere gemeenschappen en kleinere steden.

Vroeger was het internet sterk gedecentraliseerd met meervoudige verbindingen. Wanneer er een verbinding wegviel werd deze snel door de andere overgenomen. Maar door de commercialisering van het Internet zijn er steeds grotere knooppunten ontstaan die verantwoordelijk zijn voor connectie naar grote delen van het web.

"Als je een groot knooppunt vernietigt dan zullen daardoor ook de verbindingen wegvallen die daarmee verbonden waren. Het resulteert in een domino-effect door het hele web", aldus Dr. Grubesic.

Grote steden hebben veelal een beperkt aantal connecties naar het internet waar ook kleinere gemeenschappen afhankelijk van zijn. Wanneer er een verbinding wegvalt zal de druk op de overige connecties zo groot worden dat deze kleinere gemeenschappen als eerste de gevolgen zullen ondervinden.

Een zeer groot knooppunt werd vernietigd met de aanvallen van 11 september op het WTC. Drie New York counties werden afgesloten van het internet als gevolg hiervan. "De mogelijkheid om netwerken te re-routen en re-connecten is zeer belangrijk voor het behouden van het internet tijdens rampen", zo luidt één van de conclusies.