Nawijn: Nieuwbouw voor vluchtelingen

Demissionair LPF-minister Hilbrand Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie) wil wanneer er in een gemeente nieuwe woningen worden gebouwd, dat een deel daarvan wordt bestemd voor de huisvesting van officieel toegelaten vluchtelingen. Op dit moment verblijven ongeveer 8.000 officieel tot Nederland toegelaten vluchtelingen in asielzoekerscentra. Die kunnen nu de AZC's niet verlaten omdat er, volgens Nawijn, een groot tekort is aan geschikte woonruimte.

Nawijn wil dat de vluchtelingen zo snel mogelijk na hun toelating tot Nederland beginnen met inburgeringscursussen. Maar volgens de huidige regels worden ze pas toegelaten tot de cursussen als ze bij een gemeente als inwoner staan ingeschreven. En zonder eigen huis krijg je geen inschrijving.

VVD-minister Henk Kamp (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) is het eens met Nawijn. Hij wil daarbij de helpende hand bieden.