Sterke groei niet-Westerse allochtonen

southpole had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het aantal niet-westerse allochtonen in Nederland is de afgelopen 5 jaar 8x zo snel gegroeid als de totale Nederlandse bevolking. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In ons land leven nu 1,6 miljoen niet-westerse allochtonen. Doordat ze meer kinderen krijgen en door de gezinshereniging en inhuwelijking van jonge partners neemt de vergrijzing af.

Van alle niet-westerse allochtonen, van 15 tot 64 jaar, had zo'n 25% eind 2000 een uitkering (2x zoveel als bij autochtonen). De werkloosheid onder de niet-westerse allochtonen is wel flink afgenomen: van 20% in 1997 tot 9% in 2001. Onder Marokkanen heerst de grootste werkloosheid.

Uit de cijfers blijkt ook dat 90% van de getrouwde Turken en Marokkanen van de eerste generatie is gehuwd met een allochtone partner. Ook de tweede generatie kiest massaal voor een partner uit de eigen herkomstgroep. De tweede generatie Surinamers, Antillianen en Arubanen kiest daarentegen vooral voor een autochtone partner.


Cijfers zijn ook te vinden via www.cbs.nl.