TUE start anti-roezemoes campagne

De TUE (Technische Universiteit Eindhoven) is het geroezemoes tijdens de colleges meer dan zat, en wil daar een einde aan maken. De universiteit heeft onder de studenten folders verspreid met daarin de oproep om met rumoer tijdens de colleges te stoppen. Het Bureau Onderwijsbeleid van de faculteit Technologie Management denkt dat de studenten simpelweg "niet weten hoe het hoort. Vooral de eerstejaars zijn tijdens de colleges rumoerig''.

Gelijktijdig met de ''anti-roezemoescampagne'' trekt de TUE ten strijde tegen het plegen van plagiaat. Studenten worden in de folder ook opgeroepen hier mee te stoppen. Plagiaatplegers lopen al het risico dat ze tijdelijk worden uitgesloten van een vak.

De kans dat studenten Informatica door de mand vallen met plagiaat is trouwens erg groot; die faculteit heeft namelijk een computer ingezet die razendsnel onderzoekt of in de programmeeropdrachten die de studenten inleveren grote overeenkomsten zitten.