Stoorzender in auto's gevaar voor agenten

Iggy had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Radarapparatuur die sommige bestuurders in hun auto laten bouwen om snelheidsmetingen te verstoren kunnen oogschade veroorzaken. Dit komt volgens de Twentse politie doordat verboden verstrooiers, het infrarode signaal van laserguns terugkaatsen om metingen onmogelijk maken.

In overleg met justitie wordt de apparatuur niet meer in beslag genomen volgens een deskundige van de politie. Formeel wordt bij het aantreffen van deze apparaten beslag gelegd op verstrooiers of stoorzenders, aldus officier A. Damen. Eigenaren zullen zelf het toestel moeten (laten) verwijderen of de zekering eruit halen. Onze mensen doen dat niet meer zelf. Je kunt aan de buitenkant niet zien welk lensje is gebruikt.

De genoemde verstrooiers en stoorzenders zijn strafbaar in tegenstelling tot detectoren die bestuurders alleen waarschuwen bij controles. Volgens Damen wordt dat binnenkort anders. Bij de Raad van State ligt momenteel een wetsontwerp om het bezit van verklikkers strafbaar te stellen. Het bezitten van dit soort apparatuur wordt dan een economisch delict.

Tot nu toe moest het Openbaar Ministerie zich in dit soort zaken beroepen op een algemener wetsartikel, dat stelt dat het opzettelijk belemmeren van een ambtshandeling strafbaar is. Nu nog moet je steeds het opzettelijke karakter aantonen, aldus Damen. Wanneer het wetsvoorstel van kracht wordt is niet bekend.