Groot Studenten protest op 12 november

Arnout Engelen had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Studenten houden dinsdag een landelijke staking om actie te voeren tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Nijmeegse studenten zorgden gisteren alvast voor een opwarmertje.

'Hoger Onderwijs, verhandel het niet' is de tekst van het spandoek dat zo'n dertig studenten gisterochtend aan de Nijmeegse Waalbrug hingen.

Hiermee gaven ze uiting aan de grote zorgen die ze hebben over de bezuinigingen van 358 miljoen die staatssecretaris Annette Nijs in het Hoger Onderwijs wil doorvoeren. "Nijs wil dat het onderwijs efficienter gaat werken. Daarom kort ze het onderwijsbudget met driekwart. Maar ik zie niet in dat dat kan leiden tot goed onderwijs", legt John Blake uit. Hij heeft zich opgeworpen als woordvoerder van de bezorgde studenten.

De overheid speelt ook met de gedachte om elke opleiding zelf de hoogte van het collegegeld vast te laten stellen. Dat zou tot gevolg hebben dat voor beter onderwijs meer betaald moet gaan worden. Dat klinkt in de eerste instantie logisch, maar het gevaar is dat goed onderwijs weer alleen weggelegd zal zijn voor studenten met rijke ouders.

Daarom willen de studenten met de actie de aandacht op het hoger onderwijs vestigen.

Ze vinden namelijk dat er in de politiek te weinig belangstelling voor is. "Voor geen enkele politieke partij is onderwijs een hoge prioriteit", aldus Blake. Ook op de site van het ministerie (www.minocw.nl) is het moeilijk informatie over de bezuinigingen te vinden: In het nieuwsbulletin blijft het bij de opmerking "Bovenop de 164 miljoen euro die is uitgetrokken wegens het stijgende leerlingenaantal, gaat het om een structureel bedrag dat tot 2006 oploopt tot 340 miljoen euro. Toch zijn bezuinigingen, met name in het hoger onderwijs, onvermijdelijk. ".


Vandaar het spandoek van 240 vierkante meter, met letters van ongeveer anderhalf bij twee meter. Vanaf de Waalbrug kan een groot deel van Nijmegen het zien. "Onder de burgers zijn genoeg ouders die goed onderwijs voor hun kind willen".

Zelf noemen ze deze plaatselijke actie een opwarmertje voor de landelijke demonstratie van het hoger onderwijs op 12 november. "Zo weet de politiek dat studenten de bezuinigingen niet zomaar over zich heen laten komen", aldus Melissa Westerveld, ook vrijwillig woordvoerster.

Dan is er nog de politie die een kijkje kwam nemen. Na goed overleg over voornamelijk veiligheid besloot de politie dat de actie door mag gaan en dat de leus drie kwartier mag blijven hangen. Volgens de woordvoerster zijn ze door dat overleg een uur aan voorbereidingstijd kwijtgeraakt. De agent die een oogje in het zeil houdt denkt dat dat wel meevalt. "We hebben misschien tien minuten overlegd. Ik denk dat ze wat meer tijd met ophangen kwijt zijn dan ze hadden ingeschat", lacht hij.

Hoewel het een Nijmeegse actie is - de Nijmeegse studentenvakbond AKKU lanceerde het idee en kreeg ook veel aanhang van niet-leden - staan er niet alleen Nijmeegse studenten op de Waalbrug. Er zijn ook studenten uit Diemen en Wageningen.

Ward de Jager hoorde van Nijmeegse vrienden van de actie en kwam uit Rotterdam om mee te helpen. "Ik was het er meteen mee eens", legt hij uit.

Het is voor hem niet de eerste keer dat hij actie voor goed onderwijs voert. "Maar ik heb nog nooit een spandoek opgehangen. Ik merk nu wat een pokkewerk het is", bromt hij met een half lachje, terwijl hij verwoed aan een touw sjort.

De demonstratie zal 12 november plaatsvinden om 15:00 op de Dam in Amsterdam. Meer informatie over de demonstratie in Amsterdam op 12 november (aanstaande dinsdag!) is te vinden op www.12november.nl.