Nederlandse jeugd bezorgd over toekomst

Uit een onderzoek van Intomart, uitgevoerd in opdracht van Sire (Stichting IdeŽle reclame), blijkt dat Nederlandse jongeren tussen de 12- en 18-jaar zich grote zorgen maken over geweld en criminaliteit in de maatschappij.

Jongeren konden aangeven welke maatschappelijke thema's zij belangrijk vinden. In de topzeven staan er vier die met veiligheid te maken hebben. Maar ook een beter openbaar vervoer en betere gezondheidszorg scoren hoog. Met name het strenger straffen van misdadigers, de bestrijding van gewelddadig gedrag en veiligheid op straat zijn veelgegeven antwoorden.

Geluk

Ook blijkt uit het onderzoek dat de Nederlandse jeugd weliswaar gelukkig is, maar pessimistisch over de toekomst. Op een schaal van ťťn tot tien geven de jongeren hun eigen welzijn een 7,7. De toekomst krijgt een 6,4. Jongens blijken over het algemeen iets gelukkiger te zijn dan meisjes.

Als helden noemt de Nederlandse jeugd op de eerste plaats zijn ouders. Verder worden Pim Fortuyn en Nelson Mandela opvallend vaak genoemd.