Wellicht 47% van alle flora bedreigd

LSDsmurf had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een wetenschappelijke studie van onderzoeker Peter Jorgensen van de Missouri Botanical Gardens in St. Louis heeft uitgewezen dat het wellicht niet denkbeeldig is dat 47% van alle plantensoorten ter wereld met uitsterven bedreigd is. Dit is opmerkelijk, omdat vorige studies slechts 13% van alle soorten als met uitsterven bedreigd uitwezen.

Planten sterven volgens de onderzoeker onder andere langzaam uit door het versterkte broeikaseffect en de invloed van mensen in de groeiomgeving van de planten. De onderzoeker bekeek gegevens van 189 landen en gebieden en concludeerde dat tussen 310.000 en 422.000 plantensoorten (22 tot 47%) bedreigd zou kunnen zijn.

"We weten niet genoeg om de planten te redden.", zei hij. "Het wordt er niet makkelijker op nu blijkt dat nog meer soorten bedreigd zijn."