Toch bezuinigingen Melkertbanen

De LPF besloot gisteravond de motie van de PvdA en GroenLinks om 8.000 Melkertbanen te behouden, niet te steunen. Het CDA had eerder ook al besloten zich te houden aan de afgesproken bezuinigingen, terwijl ze eerder wel steun voor het behouden van de banen uitspraken.

LPF-Kamerlid Van As kwam terug van zijn steun voor het behoud van de Melkertbanen. 'We hadden aanvankelijk enige sympathie, maar hebben na nadere beraadslagingen besloten de motie toch niet te steunen', verklaarde hij in de Tweede Kamer. Hiermee sloot hij zich aan bij het CDA dat ook vasthoudt aan de bezuinigingen op de Melkertbanen.

LPF en CDA gaan ervan uit dat gedwongen ontslagen voor Melketiers kunnen worden voorkomen, omdat staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken dat heeft beloofd. Door de bezuiniging van het kabinet zullen zesduizend onvervulde Melkertbanen geschrapt worden en moeten er achtduizend door 'natuurlijk verloop' verdwijnen. Welke banen er precies verdwijnen is dus onduidelijk.

Er is veel kritiek op het bezuinigen op de banen, onder andere omdat een hoop mensen die ten gevolge van de ontslagen geen werk meer hebben, in veel gevallen een uitkering zouden krijgen. Daarnaast wordt gevreesd dat sommige instanties, zoals verzorgingstehuizen, een probleem zouden kunnen krijgen met het financieren van arbeidskrachten. De overheid betaalt nu immers mee aan het loon van deze mensen.