Drank niet slecht voor geheugen

ekuyer had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Onderzoek heeft uitgewezen dat alcoholgebruik geen negatieve invloed heeft op het geheugen van de mens. In een 12 jaar durend onderzoek zijn in totaal 1500 mensen varirend van geheelonthouders tot zware drinkers onderzocht. De proefpersonen hielden hun alcohol inname gedurende 12 jaar bij.

Uit het onderzoek blijkt dat langdurig gebruik van alcohol geen negatieve effecten heeft op het geheugen van mannen. Bij vrouwen zorgt alcoholconsumptie er zelfs voor dat de achteruitgang van het geheugen wordt tegen gegaan. Dat stelt Constantine G. Lyketsos, verbonden aan de Johns Hopkins University in Baltimore, in haar rapport.

Of dit de verklaring is waarom studenten zoveel drinken is nog niet duidelijk.