Islamscholen moeilijk te controleren

De onderwijsinspectie weet maar weinig van het godsdienstonderwijs op islamitische scholen. Volgens de inspectie is het zeer moeilijk om daar achter te komen; boeken of lesmethoden zijn er vrijwel niet en veel lessen worden in het Arabisch gegeven. De godsdienstleraren onderwijzen min of meer naar believen. De inspectie vond het daarom weinig zinvol godsdienstlessen te bezoeken.

Van de 37 onderzochte scholen weet de inspectie van 14 scholen helemaal niet waar de lessen over gaan. Drie scholen doen bovendien veel te weinig aan de integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving. Vooral de As Siddieq-school in De Baarsjes in Amsterdam, maakt het bont. Op die school worden jongens en meisjes in zowel het lokaal als op het schoolplein van elkaar gescheiden.

De schoolleiding van As Siddieq-school moet volgens de Inspectie van het Onderwijs zoeken naar een beter evenwicht tussen de overdracht van de identiteitsgebonden waarden en normen, en de overdracht van waarden en normen die het voor de leerlingen gemakkelijker maken te participeren.

Duidelijk is dat de inspectie zich zorgen maakt: De inspectie vraagt de school 'een beleid ter vermijding van verspreiding van antiwesterse en antisemitische denkbeelden'. De directeur van de As Siddieq-school heeft nooit verhuld dat zijn school geld uit Saoedi-ArabiŽ krijgt. Eerder schreef hij op een pamflet dat 'joden, de dwalenden en christenen het brandhout voor de hel' zijn.

Geen radicale denkbeelden

De onderwijsinspectie heeft in een onderzoek, uitgevoerd nadat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, geen islamitische scholen kunnen betrappen op radicale denkbeelden. Wat overigens niet wil zeggen dat de inspectie content is met de huidige gang van zaken.