800 politieambtenaren overtraden regels

iemoe had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In de jaren 1999 en 2000 hebben zo'n 800 politie-agenten zich schuldig gemaakt aan een overtreding op het gebied van integriteit. In meer dan 50% van de gevallen bleek de klacht gegrond en volgde een sanctie. Deze cijfers blijken uit het Monitor Interne Onderzoeken Politie, die door onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam is samengesteld.

Het merendeel van de overtredingen, 68%, had betrekking op wangedrag in de privésfeer, het niet nakomen van arbeidsrechtelijke verplichtingen en ongewenste omgangsvormen.

Het percentage politieambtenaren waarbij sprake was van fraude, corruptie en meineed, maakte 6% uit van het totaal aantal vastgestelde gevallen.

Naar aanleiding van een overtreding kregen 176 politieambtenaren ontslag en werd tegen 256 agenten disciplinaire maatregelen genomen. Het Openbaar Ministerie startte tegen 97 agenten strafrechtelijke vervolging en 316 kregen een waarschuwing.

Aan het Monitor Interne Onderzoeken Politie werkten alle politiekorpsen mee. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek is gehouden.