VVD: Verkiezingen in januari

De verkiezingen zouden pas in januari moeten plaatsvinden, dat is de mening van de VVD. Op deze manier wil de VVD nieuwe partijen de kans geven zich beter voor te bereiden. Maar ook de liberalen zelf hebben meer tijd nodig om "zich te vernieuwen", ondermeer door meer jonge mensen en vrouwen op de kandidatenlijst te plaatsen.

Het VVD standpunt dat de verkiezingen pas in januari moeten worden gehouden is nogal opvallend te noemen. Gisteren pleitte VVD-leider Zalm nog voor verkiezingen vr de kerst, bij voorkeur op 11 of 18 december.

De VVD zou de extra tijd ook willen gebruiken om het verkiezingsprogramma te herzien. Het gaat dan met name om de financiele paragraaf, die inmiddels achterhaald is.