Wachtgeld LPF kost Nederlandse staat miljoenen

DetectedDestiny had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Nu het kabinet Balkenende is gevallen hebben alle kamerleden, ministers en staatssecretarissen die daarvan onderdeel waren recht op een wachtgelduitkering. Deze bedraagt 80% van het loon in het eerste jaar, en 70% in de daaropvolgende jaren. De minimale duur van de wachtgeldregeling is 2 jaar.

Een minister verdient nu bruto 9123, een staatssecretaris 8558, en een kamerlid 6435 euro per maand.

Aangezien de LPF 4 ministers, 5 staatssecretarissen en 26 kamerleden telde komen wij op een totaalbedrag van 4.922.128,- aan wachtgeld dat door de LPF-leden kan worden opgevraagd.

Hierbij is het wachtgeld van minister Heinsbroek niet meegerekend, omdat deze al te kennen heeft gegeven geen gebruik van de regeling te willen maken. Wel is het wachtgeld voor de ontslagen staatssecretaris Philomena Bijlhout erbij opgeteld.