Maas: Wijnschenk eruit of ik eruit

nirvana had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Vastgoedondernemer Ed Maas dreigt zich terug te trekken als kandidaat-voorzitter van de Lijst Pim Fortuyn. Hij wil die post alleen vervullen als Harry Wijnschenk in de Tweede Kamer het veld ruimt als fractievoorzitter. Dat laat hij de LPF-fractie deze week weten.

Maas heeft geen zin om nog met Wijnschenk samen te werken na diens verdachtmakingen aan zijn adres. Hij roept de fractie op een andere aanvoerder te kiezen.

Maas is op dit moment interimbestuurder van de Lijst Pim Fortuyn. Op het partijcongres kunnen de LPF-leden hem later deze maand officieel tot voorzitter benoemen. Een tegenkandidaat heeft zich nog niet gemeld.

Met zijn dreigement om zich niet verkiesbaar te stellen, zet Maas het slepende conflict tussen de Kamerfractie en het interimbestuur op scherp. Hij heeft de steun van vice-premier Bomhoff en een groot deel van de LPF-achterban.

Maas is nog altijd ontstemd over uitlatingen van Wijnschenk. Die zei vorige week zich zorgen te maken over 'geruchten' dat Maas zijn functie gebruikt om vrienden uit de vastgoedwereld aan politieke baantjes te helpen. Wijnschenk weigert die woorden in te trekken. Hij wijst erop dat hij slechts heeft gesproken over 'geruchten' en Maas formeel gezien dus niet heeft beschuldigd.

Maas neemt met die uitleg geen genoegen. 'Wijnschenk heeft kennelijk geen enkele moeite mij te schofferen, maar wel moeite zijn excuses aan te bieden. Er moeten maatregelen worden genomen. Ik wil niemand onder druk zetten, maar het is tijd dat de fractie een standpunt inneemt. Als dit niet geregeld wordt, ben ik geen kandidaat voor het bestuur. Dan ga ik daar mijn tijd niet aan besteden.' In plaats van Wijnschenk zou Maas liever Mat Herben aan het hoofd van de Kamerfractie zien. 'Mat zou het in elk geval een tijd kunnen waarnemen om de rust te herstellen.'

Maas schaart zich hiermee achter de twaalf voorzitters van de LPF-provinciebesturen. Die zijn unaniem van mening dat Wijnschenk terug moet naar de achterste Kamerbankjes. Zij nemen hem niet alleen zijn gedrag tegenover Maas kwalijk, maar ook de wijze waarop Kamerleden Cor Eberhard en Winny de Jong uit de fractie zijn gezet.