Afsplitsing partij noord-Nederland opgericht

Een groep mensen gaat in Groningen een politieke partij, die zich inzet voor autonomie van de drie noordelijke provincies, opnieuw leven inblazen. De initiatiefnemer van de partij, Zanen, wil de partij in november heroprichten, om in maart aan de Statenverkiezingen mee te kunnen doen.

Volgens de oprichters moet het nieuwe landsdeel, bestaande uit Friesland, Groningen en Drenthe, een eigen gekozen parlement krijgen. Ze beweren dat er veel animo is voor de toekomstige partij.

Belangrijkste issue is dat de noordelijke provincies vinden dat ze steeds meer achtergesteld worden door Den Haag. Volgens de noordelijke provincies komt het kabinet gemaakte afspraken over financiële steun aan de regio niet na.