Manifest voor Turks en Marokkaans op school

Ieder kind zou op school naast Nederlands en Engels nog een derde taal, zoals Turks of Marokkaans, moeten leren. Dat staat in het manifest 'Samen naar de talenschool', dat door enkele tientallen taal- en onderwijsdeskundigen is ondertekend.

In het manifest, dat vandaag naar minister van onderwijs Van der Hoeven is opgestuurd, staat geschreven dat basisscholen de lessen in reguliere schooltijd zouden moeten geven en dat de onderwijsinspectie de uitvoering zou moeten controleren.

Het kabinet Balkenende is juist van plan om het onderwijs in de eigen allochtone talen voor kinderen af te schaffen. Volgens de ondertekenaars van het manifest is dat zonde. Veel kinderen groeien in Nederland op met meer dan een taal. Goed talenonderwijs in hun talen verzilvert de meerwaarde van die meertaligheid voor de samenleving, zo schrijven zij in het manifest.

Met dank aan jolos en Phillip de Dwarsligger voor de submit