Geest kan het lichaam niet echt verlaten

22Jarige en EaZy-S hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Er is voor het eerst wetenschappelijk aangetoond dat de ervaring dat de geest het lichaam verlaat, echt bestaat. Maar de schijn bedriegt: Het gaat om een verstoring van het eigen-lichaamsbeeld.

Bij onderzoek van een epileptische patiënt in Zwitserland is nu een hersengebied gevonden dat bij prikkeling een uittreding van de geest doet ervaren. Tijdens geringe elektrische prikkeling van het betrokken gebied zei de 43-jarige epilepsie-patiënte (die nooit eerder een uittredingservaring had gehad) dat ze wegzonk in het bed of van een grote hoogte viel. Sterkere prikkeling leidde er toe dat ze zich twee meter boven het bed voelde zweven en zichzelf in bed zag liggen ,,maar ik kan alleen mijn benen en mijn onderlijf zien''.

Als de vrouw tijdens de uittreding gevraagd werd strak naar haar benen te kijken tijdens zo'n prikkeling, zei ze dat haar benen korter werden. En als haar benen gebogen waren leek het alsof ze snel op haar gezicht af kwamen, en dan probeerde ze haar benen ook te ontwijken.

Uit het feit dat prikkeling zowel leidt tot uittreding als tot anatomische illusies (van uitsluitend het eigen lichaam) leiden de Zwitserse neurologen af dat het gaat om een verstoring van het eigen-lichaamsbeeld.


Zie voor meer info het artikel uit het NRC.