Onderzoek naar cassatie in zaak Papon

Er komt toch onderzoek naar de mogelijkheid om in cassatie te gaan tegen de vervroegde vrijlating van Maurice Papon. De Franse minister van Justitie Perben heeft dit laten weten. Papon, voormalig voorman van het Franse Vichy-regime, werd gisteren vrijgelaten wegens zijn slechte gezondheid.

In 1998 werd Papon veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij, als hoge ambtenaar, verantwoordelijk voor de deportatie van zeker 1500 joden uit Frankrijk.

De vervroegde vrijlating zorgde in Frankrijk voor een golf van verontwaardiging en woede. Vooral slachtoffers van de deportaties, nabestaanden en antiracisme-organisaties hebben protest aangetekend. Perben liet daarom vandaag weten dat zijn medewerkers de juridische mogelijkheden onderzoeken om alsnog in cassatie te gaan. De Franse president Chirac heeft de afgelopen jaren meerdere verzoeken tot gratie geweigerd.

Waarschijnlijk is de kans dat Papon zijn straf alsnog kan uitzitten erg klein. Hij werd namelijk vrijgelaten op grond van een nieuwe wet, welke voorschrijft dat gevangenen in hun laatste levensfase vrijgelaten kunnen worden.


Alsnog onderzoek naar mogelijke cassatie zaak Papon