Leider van de enige polygame kerk overleden

Maandag is in de Verenigde Staten de leider van de enige polygame kerk overleden. De man, Rulon H. Jeffs, is 93 jaar oud geworden. In zijn leven heeft de man voor een flink nageslacht gezorgd. Samen met zijn negentien vrouwen heeft hij meer dan zestig kinderen kinderen voortgebracht, die weer honderden kleinkinderen hebben gekregen.

Rulon H. Jeffs was leider en profeet van de Fundamentalistic Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Deze kerk is afgesplitst van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, omdat meer dan honderd jaar terug deze kerk een verbod op polygamie instelde.

De kerk heeft in Amerika en Canada ongeveer 10.000 aanhangers.