Harde maatregelen veiligheid en integratie

Het kabinet gaat harde maatregelen treffen om de veiligheid en de integratie te verbeteren. De bevoegdheden van de politie worden verruimd, bovendien moet de politie volgend jaar 20.000 zaken meer afhandelen.

Er komen meer cellen bij en die worden bovendien 'eenvoudiger'. Cameratoezicht en DNA-technieken worden ruimer toegepast. De maximumstraf gaat voor een groot aantal delicten omhoog. Zo komt op dood door schuld 2 jaar te staan in plaats van 9 maanden, en op zinloos geweld 3 jaar in plaats van 2. De verjaring bij moord, nu nog na 18 jaar, vervalt geheel.

Illegaal verblijf in Nederland wordt strafbaar. Het uitzettingsbeleid wordt bovendien veel actiever.

De instroom van asielzoekers moet vanaf volgend jaar flink worden beperkt. Opvang in de regio wordt met kracht bevorderd. Landen die geen heengezonden illegalen en asielzoekers terugnemen, kunnen op sancties rekenen.

De voorwaarden voor gezinshereniging en gezinsvorming - waarbij allochtonen partners en kinderen uit het land van herkomst laten overkomen - worden aanzienlijk verscherpt. Nieuwkomers moeten verplicht een inburgeringscursus volgen die ze zelf moeten betalen. Doel is dat ze Nederlands leren, de maatschappelijk omgangsvormen kennen en de normen van de rechtsstaat accepteren.
Degenen die niet voor de inburgeringscursus slagen, moeten weg. Ook voor 'oudkomers' met een uitkering gaan deze voorwaarden gelden. Als zij er niet aan voldoen, worden ze gekort.