Sunday Herald: 'Bush wil wereld domineren'

FQuist had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Sunday Herald beweert de hand gelegd te hebben op een document waaruit blijkt dat George W. Bush al voor zijn presidentschap Irak wilde aanvallen en vervangen door een regime dat de Amerikaanse belangen behartigd. Of Saddam Hoessein nou nog aan macht was of niet.

Dit document, geschreven voor vice-president Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeb Bush en Lewis Libby, gaat nog verder. Het document schetst een toekomst waarin de VS een almachtig land is en alle andere machtsblokken niet meer bestaan of uitgespeeld zijn. Het beschrijft een tactiek om de grootste macht in de Balkan te worden, het Chinese regime omver te werpen en de VN uit te spelen.

Ook wordt over 'US Space forces' en de beheersing van het internet om vijanden tegen te werken gesproken. Tam Delyell, de leider van het Britse Labour, veroordeelt de plannen en zegt het te betreuren dat Tony Blair omgaat met leiders die er zo'n moreel op nahouden.