Schooltassen brugpiepers te zwaar

Egrimm had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Dat brugklasleerlingen te grote tassen dragen, dat weet iedereen vanaf klas 2. Maar vandaag is dat ook aangetoond in Tilburg: de gemiddeld 30-35 kilo zware bruggers torsen gewichten van gemiddeld 6,4 kilo.

Onderzocht is dat het gezond is wanneer een tas tot 10% van het lichaamsgewicht weegt. Volgens onderzoekster L. Sontag van IVA (Tilburg) is het pas na lange tijd meetbaar of hier echt lichamelijke klachten aan overgehouden worden, "Maar dat neemt niet weg dat al dat gesjouw vervelend is. Dť oplossing om de brugklassers te ontlasten is investeren in digitaal lesmateriaal."