Clinton 'voorspelde' terreuraanslagen

Esposa had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Vlak voor de aanslag op het World Trade Centre in New York, vandaag exact een jaar geleden, hield voormalig president Bill Clinton een speech in Australië. In een besloten gezelschap van zakenmensen in Melbourne stelde Clinton dat de grootste bedreigingen van de komende dertig jaar niet oorlogen tussen staten zijn, maar terreuraanslagen. Als voorbeeld noemde hij "De terroristische organisatie van Bin Laden."

De aanwezigen hadden zwijgplicht, die gisteren verliep, waardoor nu aan het licht komt dat Clinton destijds aan de vooravond van de aanslagen op de Twin Towers meldde dat de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania het werk waren van Bin Laden. "Bin Laden is een verbannen Saoedi die in Afghanistan woont en met zijn volgelingen communiceert via het internet. De organisatie is extreem goed bewapend en doet er alles aan om chemische en biologische wapens in handen te krijgen," zo lichtte de voorganger van huidige president George Bush toe.

Een van de toehoorders zegt in een interview met Dagblad The Australian: "Op die dag was het een geweldige speech. Een dag later was het een griezelig bewijs van de kennis die wereldleiders over dit soort zaken bezitten."