Illegalen: weinig zware, maar veel kleine misdaad

Captainzoom had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In Nederland verblijvende illegalen plegen steeds vaker kleine delicten. Volgens onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam doen zij dit om te overleven, omdat ze door het strengere vreemdelingenbeleid steeds moeilijker aan werk komen. De kleine criminaliteit bestaat voornamelijk uit diefstal van bijvoorbeeld levensmiddelen.

Volgens de onderzoekers plegen illegalen zelden zware delicten. Het aantal mensen dat illegaal in Nederland verblijft is al jaren ongeveer gelijk, zo rond de 140.000.

Oorzaak van de toenemende kleine criminaliteit is het strengere overheidsbeleid van de afgelopen drie jaar, zoals de zogeheten Koppelingswet. Hierdoor kunnen illegalen, die vooral werkzaam zijn in sectoren als de tuinbouw, de bouw en de horeca, niet meer aan legaal werk komen.

Nawijn

In het onderzoek worden de meeste illegalen omschreven als mensen die hard werken tegen zeer lage lonen, en 'in zekere zin worden uitgebuit' door zowel hun landgenoten als autochtone Nederlanders. De onderzoekers verwachten dat het bieden van een verblijfsvergunning voor sommigen van hen een deel van de overlast door criminaliteit kan voorkomen.

LPF-Minister Nawijn van Vreemdelingenbeleid en Intagratie ziet het verband tussen het strengere beleid en criminaliteit, maar hij acht versoepeling ongewenst. Nawijn ziet uitzetten als enige oplossing. Meer dan 50% van opgepakte criminele illegalen is met succes het land uitgezet. Over het algemeen is de uitzetting echter nog steeds een probleem.