Eerste mormonentempel in Zoetermeer

De 92-jarige Gordon B. Hinckley, profeet en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft zondag in Zoetermeer de eerste Nederlandse tempel van dit kerkgenootschap ingewijd. De dienst was alleen toegankelijk voor mormonen.

De geheel in het wit geklede Hinckley kwam tijdens de dienst even naar buiten om symbolisch de laatste hoeksteen met het opschrift 2002 in te metselen. Achter die hoeksteen bevindt zich een ruimte met onder meer de bijbel, het Boek van Mormon, de geschiedenis van de kerk in Nederland en kopiŽen van recente dagbladen en tijdschriften.

De tempel, waarvan de bouw ruim 4,3 miljoen euro heeft gekost, is vorige maand opgeleverd. Voordat de tempel werd ingewijd, konden buitenstaanders het bouwwerk bezichtigen. Van die gelegenhied hebben 33.000 mensen gebruikgemaakt. Vanaf maandag worden er tempeldiensten gehouden.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen telt wereldwijd elf miljoen leden, van wie 8000 in Nederland. Het hoofdkantoor is in Salt Lake City in de Verenigde Staten. Het kerkgenootschap noemt zich een van de snelstgroeiende kerken ter wereld. Het stimuleert genealogie (wetenschap van het stamboomonderzoek) om de band met de voorouders te verstevigen.