''De buurman is racistisch''

SvenG had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Zo'n 9% van de Nederlanders zegt een negatieve houding ten opzichte van de in ons land wonende Turken te hebben. Maar ze schatten echter dat 75% van de Nederlanders negatief over Turken denken. ''Zelf zijn we tolerant en vrij van oordelen, maar de buurman is een racist'', lijkt één van de conclusies in het proefschrift te zijn van R. Leeflang, antropoloog en niet-westerse socioloog.

Leeflang promoveert 11 september aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift, dat een vergelijkende studie is van de emoties en vooroordelen van Nederlandse en Turkse bewoners van gemengde wijken. Promotor is dr. W. Shadid, hoogleraar meertaligheid in de multiculturele samenleving.

In sterk gemengde wijken zeggen Nederlanders tolerant te staan jegens hun Turkse buren, maar ze eisen wel dat die zich aanpassen aan de Nederlandse leefwijze. Ze raken geïrriteerd of worden zelfs boos over de in hun ogen "onaangepaste" Turken.

Een overgrote meerderheid van de Turken vindt Nederlanders juist tolerant en is met hen van mening dat zij zich moeten aanpassen aan de Nederlandse samenleving. De Turken vinden echter ook dat Nederlanders hen moeten accepteren en respecteren. Slechts 6% van de Turken denkt negatief over de Nederlandse buren. Zelf schatten zij dat van hun groep 18% negatief tegenover Nederlanders staat. Het liefst heeft de meerderheid zelfs Nederlanders als buren. Het wegtrekken van autochtonen uit de buurt zien zij als een scherpe afwijzing.

Voor een goede verstandhouding tussen Nederlanders en Turken vinden de Turkse Nederlanders dat autochtonen hen moeten respecteren. Dat zien ze minstens zo belangrijk als dat zij onze taal moeten beheersen en hun aanpassing aan de Nederlandse cultuur.