Grote luchtaanval op Irak

Plaguebearer, SvenG hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Zo'n 100 Amerikaanse en Britse gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een aanval uitgevoerd op een grote Iraakse defensie-installatie ten westen van Bagdad. Het was de grootste aanval op een Iraaks doel in vier jaar.

Geallieerde militaire bronnen melden dat de actie is uitgevoerd in het kader van de handhaving van de no-fly-zones in Irak. Doel van de operatie was het uitschakelen van het belangrijkste commandocentrum voor de luchtverdediging in het westen van Irak. De installatie ligt overigens vlak bij een route die de Verenigde Staten zouden kunnen kiezen voor een offensief om president Saddam Hoessein te verdrijven.

President Bush zal vandaag telefonisch overleggen met andere leden van de VN-Veiligheidsraad over een mogelijke aanval op Irak. In het weekeinde ontvangt hij de Britse premier Tony Blair.

De OPEC, olie producerende landen, hebben gewaarschuwd dat een dreigende aanval op Irak de olieprijs drastisch zal doen stijgen, met alle economische gevolgen van dien voor de hele wereld.