CDA: Geen taakstraf voor geweldsmisdrijf

Het CDA wil af van het opleggen van taakstraffen aan mensen die geweldsdelicten hebben gepleegd. Volgens de christen-democraten is een werkstraf veel te licht voor dit soort misdrijven en behoren daders van dat soort misdrijven thuis in de gevangenis.

CDA- Tweede Kamerlid Rietkerk zei dat daders van geweldsdelicten niet meer vijf dagen aan het schoffelen in het bos moeten worden gezet, maar direct de cel in behoren te worden gegooid. Ook wil hij dat de daders in hun cel worden behandeld, zodat de kans dat ze opnieuw in de fout gaan, wordt verminderd.

De reden om dit aan te zwengelen is volgens het CDA het aantal zeden- en geweldsmisdrijven zoals bijvoorbeeld tegen agenten, dat weer flink aan het toenemen is. Vooral politieagenten blijken steeds vaker het doelwit te zijn van geweldsuitbarstingen van burgers.

PvdA voor verhoging strafmaat

De VVD vraagt zich echter af of het afschaffen van de taakstraf wel een goed middel is in de strijd tegen het groeiende aantal geweldsmisdrijven. "Het verhogen van de pakkans moet juist prioriteit krijgen. Dat heeft meer effect dan een enkeling die straks in plaats van een taakstraf de cel in moet", meent VVD-Tweede Kamerlid Cornielje.

Op een ander punt kreeg Rietkerk bijval van PvdA- Tweede Kamerlid Van Heemst; De straffen voor het bedreigen en mishandelen van overheidsfunctionarissen als trambestuurders en politieagenten, moeten flink omhoog. Nu al kunnen rechters besluiten om daders van dergelijke geweldsmisdrijven 30% boven de maximumstraf op te leggen. Als het aan de PvdA en het CDA ligt, krijgt de rechter de mogelijkheid om de straf met 50% te verhogen.