25% Turken en Marokkanen heeft uitkering

Rembrandt had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Meer dan ťťn op de vier in Nederland wonende Turken en Marokkanen ontvangt een uitkering. Dat is twee keer zoveel als onder autochtonen; van hen heeft twaalf procent een uitkering. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Turken en Marokkanen hebben, met respectievelijk 29 en 28 procent, het vaakst een uitkering. Maar ook onder Antillianen, Arubanen (samen 23 procent) en Surinamers (21 procent) is het aandeel uitkeringsgerechtigden aanzienlijk hoger dan onder autochtonen.

De niet-westerse allochtonen doen vooral een beroep op bijstand. 14 procent van hen had eind 2000 een bijstandsuitkering, 7 keer zo veel als autochtonen. Het percentage arbeidsongeschikten ligt onder autochtonen iets hoger dan onder allochtonen (9 tegen 8 procent).