CDU wil af van verbod kernenergie

Slambam had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Politici van de Duitse christen-democratische oppositiepartij CDU willen het verbod op kernenergie afschaffen. Volgens hen laten de overstromingen in Duitsland zien dat het gebruik van fossiele brandstoffen het milieu teveel belast, met alle gevolgen van dien.

Het gebruik van kernreactoren heeft voordelen boven bijvoorbeeld kolengestookte centrales, zo menen de betrokkenen. Zo is er geen sprake van uitstoot van kooldioxide en van andere schadelijke stoffen.

Diverse politici van de CDU zien een verband tussen het broeikaseffect en de watersnood die een aantal Europese landen heeft getroffen.