Inwoners van Prinos zien UFO landen

M4stermind had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In Prinos, Griekenland, heeft een groep mensen een UFO zien landen. Eén van de inwoners rende onthutst naar het lokale café, met de melding dat er een vreemd object in zijn weiland was geland.

Hij beschreef het als een vreemde schijf met rondom patrijspoorten en een diameter van ongeveer 10 meter. In het weiland waren sporen te zien van 20 cm diep.

Toen de man dat gemeld had, zeiden ook kinderen en een buurman, die naast de ooggetuige woonde, dat zij de UFO hadden zien opstijgen uit het weiland.