Jongeren campagnes op tv werken niet

Televisiecampagnes die jongeren moeten wijzen op het gevaar van bijvoorbeeld dronken rijden of zinloos geweld, werken niet of juist averechts. Dit concludeert Marijke Kuiper, verbonden aan de Universiteit van Wageningen.

Kuiper meent dat de tv-campagnes de indruk wekken dat slecht gedrag veel vaker voorkomt dan men denkt: ''De mens is als kuddedier geneigd het gedrag van die grote groep als normaal te beschouwen''.

Kuiper ziet meer in Amerikaanse campagnes die goed gedrag benadrukken. Zo zijn in de VS reclames op tv met studenten die beweren dat 75% van de studenten minder dan vier glazen drinkt op een feestje.