Waarneming in strijd met Einsteins E=mc^2

Australische wetenschappers kunnen de eigenschappen van de straling van een quasar niet volgens de huidige natuurwetten verklaren. Ze suggereren daarom dat wellicht de lichtsnelheid (c) niet constant is.

Dit zou betekenen dat Einsteins beroemde formule E=mc^2 niet klopt.