Pentium allergie ambtenaar niet bewezen

M4stermind had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een vrouw die werkzaam was bij het Ministerie van Economische Zaken beweert een allergie voor Pentium computers te hebben. De rechtszaak sleept al enkele jaren, tot nu toe zonder succes voor de ambtenaar. De laag- en hoogfrequente straling uit de pc zou haar ziek gemaakt hebben.

De ambtenaar was werkzaam op het Ministerie als systeembeheerder. Al in 1999 kreeg zij eervol ontslag omdat ze ziek was. Dat ze ziek is staat vast, maar tot nu toe heeft ze de rechtbank niet kunnen overtuigen dat de oorzaak gelegen is in de hoog- en laagfrequente straling die computer afgeven. Pentium de merknaam van een processor, gefabriceerd door Intel.

Letterlijk staat er in de uitspraak: 'Zij stelt een allergie te hebben voor laag- en hoogfrequente straling die door Pentium computers wordt geproduceerd, welke bij gedaagde ministerie algemeen worden gebruikt.' Zij stelt het ministerie verantwoordelijk.

Volgens advocaat Van Gijssel, die de systeembeheerder verdedigde: 'Het ging goed toen er nog 486 computers waren, toen er Pentiums kwamen bleek zij daar overgevoelig voor te zijn. De kern van de zaak was dat het ministerie de systeembeheerder ongeschikt achtte voor haar taak, terwijl zij vond dat de computers ongeschikt waren voor haar'.

Volgens een meting die al in 1998 werd gedaan op de werkplek door KEMA bleken de stralingsniveaus een factor 20 onder de Nederlandse normen te liggen. Volgens de advocaat snapte de ambtenaar dat dit een onhoudbare situatie was, maar ze bestreed dat ze ontslagen werd vanwege 'ongeschiktheid voor de functie', het was terecht geweest dat ze arbeidsongeschikt werd verklaard. De Centrale Raad van Beroep heeft inmiddels uitspraak gedaan en gezegd dat het ontslag juist was.