Weg naar de EU voor Turkije nog lang

JanJaap had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het afschaffen van de doodstraf en het meer vrijheid geven aan de Koerden is onvoldoende om met Turkije nu al toetredingsonderhandelingen te kunnen beginnen, zo menen Brusselse diplomaten.

Turkije zal eerst nog veel meer moeten verduidelijken hoe de aandacht voor vrijheid, ook van godsdienst, en mensenrechten in de praktijk zal uitwerken in het onderwijs, op radio en tv en in de geschreven media.

EU-commissiewoordvoerder Jean- Christophe Filori vraagt zich bijvoorbeeld af of in Turkije media en onderwijs zich straks daadwerkelijk mogen bedienen van andere talen dan het Turks, bijvoorbeeld het Koerdisch, en of religieuze minderheden het recht krijgen onroerend goed te kopen en te verkopen. Bovendien is het de vraag of Turkije wil meewerken aan het EU-lidmaatschap van Cyprus en hoe het denkt om te gaan met de Grieks-Turkse defensieruzie waardoor een gezamenlijke Europese defensiemacht van 60.000 man maar niet van de grond komt.

Turkije schreef het afgelopen weekeinde geschiedenis door radicale hervormingen aan te nemen die het land dichter bij een lidmaatschap van de Europese Unie moeten brengen.